Aanbevolen literatuur:

boek_cct (20K) dvd_cct (5K)

De vorm van Chi Chiang Tao. Instructies en vorm

Door mijn eigen voortgang, en met name de kennis en inspiratie die ik in China heb opgedaan, heb ik het oefenmateriaal helemaal moeten herzien. Er is nu een instructie video van bijna anderhalf uur beschikbaar plus een video met de vorm. Tezamen meer dan anderhalf uur oefenmateriaal vergelijkbaar met de instructies zoals die in de lessen gegeven worden (beschikbaar in HD). De kosten van de downloads (instructies+vorm) bedragen €10,- voor leden en €15,- voor niet-leden

Het oude oefenboek is niet meer beschikbaar. Ik ben bezig met een nieuwe versie die dan als e-book uit zal komen.

Voor informatie over de bestelprocedure kan je een mail sturen.

dvd_QiGong (11K)

Qi Gong oefeningen

Van alle Qi Gong oefeningen die in de les gegeven worden zijn downloads beschikbaar in HD. De kosten van de downloads zijn per serie oefeningen €3,- voor leden en €5,- voor niet-leden. Tot de series behoren klassiekers als "de acht stukken brokaat" en de "Yi Jin Jing" maar ook vele meridiaan strekkingen. Door persoonlijke omstandigheden kan ik pas later een inhoudelijke beschrijving van de oefeningen toevoegen.

Handboek Tai Chi

Handboek Tai Chi Chuan
Wong Kiew Kit
Kosmos-Z&K Uitgevers B.V., Utrecht (1997,2001)
ISBN 90 215 9936 8

Dit boek geeft een breed overzicht over de achtergronden van Tai Chi, de verschillende stijlen en de gevechtstoepassingen. Het is makkelijk leesbaar en nuttig voor hen die naast hun Tai Chi lessen meer hier over willen weten. Het is een met zorg samengesteld boek met heldere beschrijvingen en toepassingen. En als je nog verder wilt lezen bevat het ook nog een uitgebreide bibliografie.

Handboek Qigong

Handboek Qigong
Kenneth S. Cohen
Kosmos-Z&K Uitgevers B.V., Utrecht (1998, 2000)
ISBN 90 215 9704 7

Een redelijk diepgaand boek voorzien van een uitgebreid notenapparaat en bronvermeldingen voor verdere studie.

Taoisme: de weg om niet te volgen

Taoïsme. De weg om niet te volgen
Patricia de Martelaere
Veen Bosch & Keuning uitgevers n.v., Wommelgem (2006)
ISBN 90 263 1806 5

Een filosofische verhandeling over het Taoïsme. Het laat de lezer na afloop achter met het gevoel nog niet te weten maar wel min of meer aan te voelen wat Taoïsme inhoudt. Een aanrader voor liefhebbers van Oosterse filosofie of hen die tijdens de vakantie iets anders willen lezen dan de Da Vinci Code.

De Tao van Tai Chi Chuan

De Tao van Tai-Chi Chuan
Jou, Tsung Hwa
Uitgegeven door W. Weel en T.C. de Graaff (1986)
ISBN 90 649 3003 1

Een inspirerend verslag van een ervaringsdeskundige zou je dit boek kunnen noemen. De schrijver was door een ernstige ziekte arbeidsongeschikt geraakt en aan Tai Chi gaan doen. Geïnspireerd door de wonderlijke positieve effecten op zijn gezondheid is hij een zoektocht begonnen naar de essentie van Tai Chi. Op vrij analytische wijze heeft hij getracht feiten en fictie naast elkaar te zetten. Het boek geeft een heel breed overzicht van een groot aantal zaken die met Tai Chi te maken hebben zoals Chi Kung, Chan-Ssu Chin, I Ching en Daoïsme. Voorzien van een groot aantal illustraties is dit tot een goed leesbaar werk geworden van maar liefst 276 pagina’s.

Yang family secrets

T’ai Chi Touchstones
Yang Family Secret transmissions
Samengesteld en vertaald door by Douglas Niles
North Atlantic Books,U.S. (31 Mei 2005)
ISBN: 1556435452

Een verzameling van geschriften van Yang Cheng fu, Cheng Man-Ch’ing, Li Ying-arng, Yang Pan-hou en diverse andere Yang familiemanuscripten over de essentie van de Yang stijl Tai Chi Chuan. Het omvat geschreven en fotografische verslagen van hun lessen. Zeer nuttig om de Yang stijl beter te begrijpen.

Tai Chi zwaard

Taiji Sword
Chen Wei-Ming, Wei-Ming Ch’en,
Vertaald door Barbara Davis
North Atlantic Books (Juli 2000)
ISBN: 1556433336

Dit boek is een zeer interessante beschrijving van de Yang stijl Tai Chi zwaardvorm. Het is een vertaling van een klassieke beschrijving van de jaren ’20, en omvat tekeningen van elk van de houdingen van de vorm. De tekst is duidelijk. De beschrijving is interessant en lijkt een transcriptie van een les van Yang Cheng-Fu. Zoals met het meeste klassieke Tai Chi geschriften is het nuttiger als bron van ideeën voor iemand die reeds de vorm beoefent dan als onderwijstekst voor een beginner. Je moet enige jaren ervaring hebben met de handvorm en ondericht in de zwaardvorm hebben gehad om de beschrijving te kunnen volgen. Helaas worden regelmatig links en rechts alsmede de windrichtingen verwisseld. Verder zijn de beschrijvingen nogal vaag.
Een groot pluspunt voor mij was dat ik er essentiële informatie in heb gevonden die mijn zwaardvorm dichter bij de bron heeft gebracht.

Tai Chi zwaard

Chinese Swordsmanship: The Yang Family Taiji Jian Tradition
Scott M. Rodell
Seven Stars Trading Co. (2003)
ISBN: 0-9743999-0-6

Anders dan andere boeken over Tai Chi en de wapenvormen geeft dit boek een beschrijving vanuit het oogpunt van de toepassing van de vorm en het gebruik van het wapen. Het beschrijft de ontwikkeling van de Jian, metallurgie, de plek van het wapen in de maatschappij en de verschillende technieken die gebruikt worden in gevechtssituaties. Hij beschrijft heel helder zowel de Yang stijl familie traditie alsmede de publieke Yang stijl. Opmerkelijk is het verschil tussen de publieke stijl zoals hij die beschrijft en de stijl zoals beschreven door b.v. Chen Wei-Ming. Het boek is de moeite waard om te bestuderen voor diegene die zich meer wil verdiepen in de achtergronden van de zwaardvorm.

Essence & applications of Taijiquan

Essence & Applications of Taijiquan
Yang Chengfu
Vertaald door Louis Swaim
North Atlantic Books,U.S. (31. Mai 2005)
ISBN: 1556435452

Een belangrijke en fundamentele tekst over Taiji Chuan door een van grondleggers van de Yang stijl Taiji Chuan Yang Cheng-Fu. Nooit eerder gepubliceerd in het Engels. Dit boek geeft uitvoerige beschrijvingen van de krijgskunsdige toepassingen van Taiji Chuan. Het boek is voorzien van aantekening en verklaringen van de vertaler. De oorsprong van dit boek is het in 1925 door Chen Wei-Ming geschreven boek "Tai Chi Chuan "". In 1931 is het boek door Cheng Man-Ching herschreven en voorzien van nieuwe foto’s. Deze laatste versie is gebruikt voor deze vertaling. Zie ook de biografie van Chen Wei-Ming . Het boek lijkt een letterlijke transcriptie van de lessen van Yang Cheng-Fu, voorzien van noten van de vertaler. De beschrijvingen zijn soms vaag en onvolledig en de foto’s dubieus. Zoals met meer vertaalde werken worden ook hier links en rechts meermalen verwisseld. Het boek was blijkbaar niet bedoeld om een uitgebreide beschrijving te geven van de volledige vorm met applicaties. Ook zijn veel applicaties (bewust?) weggelaten. Bijvoorbeeld in de beschrijving van de "Enkele zweep" staat maar één applicatie, nl. de (finale) duw. Zoals met de meeste boeken over Tai Chi Chuan moet je lessen gevolgd hebben om het boek echt te kunnen begrijpen.

Bettine Vriesekoop: Bij de Chinees

Bij de Chinees
Subtitel: Gewoonten en gebruiken in China
Auteur(s): Bettine Vriesekoop
Uitvoering: Paperback, 221 bladzijden (2006)
ISBN: 90 600 5625 6

Bettine Vriesekoop reisde in 1981 als een van de eerste buitenlanders na de culturele revolutie naar China, het Mekka van het tafeltennis. Nu, vijfentwintig jaar later probeert ze in dit boek een beeld te schetsen van de Chinese cultuur, maatschappij en gewoonten. Ze doet dit aan de hand van acht pijlers waarop de Chinese maatschappij rust, de ervaringen van Nederlandse expats aan de Chinese onderhandelingstafel en haar eigen ervaringen achter de tafeltennistafel. Door inzicht in de drijfveren en de beweegredenen van Chinezen te verschaffen, geeft Bettine Nederlandse ondernemers, managers en sporters meer kans op succes, en toeristen meer plezier tijdens hun verblijf in China. Het is in een zeer leesbare stijl geschreven en bevat voor mij, als iemand die een beetje ervaring met China en Chinezen heeft, veel herkenbare stukken.

Inner structure of Tai Chi

The inner structure of Tai Chi
Mantak Chia and Juan Li
Taal: Engels
Uitvoering: Paperback, 182 bladzijden (1984)
ISBN:0-935621-46-6

Hoewel het boek bedoeld is voor Tai Chi beoefenaars op alle niveaus is het voor een beginner erg diepgaand. Hij behandelt in dit boek, vanuit Taoïstische uitgangspunten, o.a het concept van de verschillende vormen van energie (Chi) en de transformatie door het lichaam in de Tai Chi bewegingen, met name in de vijf richtingen. Hij beschrijft de bijbehorende meditaties en oefeningen en een korte Yang vorm (13 poses) in detail. Mede door mijn ervaringen met energetisch werk was het goed te vatten. Ik was tot nu toe in geen ander boek het concept van de spiraliserende transformatie van energie tegen gekomen. Dat stuk was voor mij een eye opener. Er staan heel veel tekeningen in die verhelderend werken bij de tekst. Vooral voor mensen die meer interesse hebben in de energetische aspecten van Tai Chi is dit een interessant boek.

Tai Chi Chuan Martial Applications

Tai Chi Chuan Martial Applications:
Advanced Yang Style Tai Chi Chuan
Yang Jwing-Ming Taal: Engels
Uitgegeven door: YMAA Publication Center; 2e editie (1996)
ISBN 1-886969-44-2

Dit boek beschrijft de martiale principes van Tai Chi en hoe die toe te passen in verschillende situaties. Voor elke positie in de Yang vorm beschrijf Yang Jwing-Ming een of meerdere toepassingen, hier en daar gelardeerd met een uitleg over meridianen en accupressuur punten. De andere delen uit het boek beschrijven uitgebreid duwende handen (Tui Shou), de tweemans vechtset en Tai Chi vechtstrategie over timing en energie. Het verbaasde mij wel dat hij bepaalde begrippen zoals Dim Mak en San Shou niet behandelt terwijl dit onlosmakelijk verbonden is met de martiale achtergrond van Tai Chi. Het boek is gedateerd (eerste druk 1986) en de foto's zijn in de tweede druk niet aan de tijd aangepast waardoor hij de indruk wekt tegen een hippie te vechten. De kennis en achtergronden zijn nog steeds niet verouderd en een waardevolle aanvulling op alles wat ik van diverse leraren geleerd heb.

Qigung empowerment

Qigong Empowerment:
A Guide to Medical, Taoist, Buddhist, Wushu Energy Cultivation
Shou-Yu Liang & Wen-Ching Wu Taal: Engels
Uitgegeven door: The Way of the Dragon Publishing (1e druk 1997)
ISBN 1-889659-02-9

Laat je niet afschrikken door de vreselijke kaft en de matige titel. Dit is een erg goed boek voor iedereen die meer wil weten van de verschillende vormen van Qi Gong maar ook hoe dit te beoefenen. Elk hoofdstuk begint met een stuk theorie gevolgd door een stap voor stap uitleg van een groot aantal oefeningen. Het is geschreven als een praktisch oefenboek voor de dagelijkse beoefening van Qi Gung.

Practical use of Tai Chi Chuan

Practical use of Tai Chi Chuan:
(its applications & Variations
Yeung (Yang) Sau Chung Taal: Engels
Uitgegeven door: Tai Chi Co., Boston, MA, USA (1e druk 1976)
www.gstaichi.org

Van Yang Shou-Zhong, de oudste zoon van Yang Cheng-Fu, bestaat er één, nogal wazig filmpje op het internet. Volgens overlevering was hij een van de weinige mensen die het volledige curriculum van de Yang familie beheerste. Het boekje is daarom nogal vreemd. Het bevat matige beschrijvingen van de gevechtstoepassingen die hier en daar in tegenspraak zijn met die van zijn vader (in het boek van Louis Swaim). Het bevat foto's van Yang Cheng-Fu die een gevechts toepassing voordoet met zijn leerling Chen Wei Ming. Dan volgt er een alinea waarin Yang Sau-Chung uitlegt wat de opvolgende actie had kunnen zijn.
De grootste meerwaarde van het boekje zijn de foto's van Yang Cheng-Fu (37 stuks) die genomen zijn in de jaren dertig van de vorige eeuw. Zeer markant is b.v. foto 3 waarin Yang Cheng-Fu de toepassing van "Til handen" laat zien. Hier zie je een druk die niet in de moderne vorm zit. Bij de " Oude vorm" van Thierry zit hier ook een druk.

Dertien verhandelingen over Tia Chi Chuan

Dertien verhandelingen over Tia Chi Chuan:
Cheng Man Ching
Vertaald door Benjamin Pang Jeng Lo en Martin Inn
Uitgegeven door: Karnak, Amsterdam (1987)
ISBN 90 6350 040 8

Het boekje is min of meer een klassieker voor de beoefenaar van de stijl van Cheng Man Ching of die van Chi Chiang Tao. Het is makkelijk geschreven en geeft inzicht in de gedachtenwereld van de Tai Chi meesters rond 1970. Zo noemt Cheng Man Ching de mythische monnik San Chang Fen de bedenker van Tai Chi Chuan, wat in die tijd nog de gebruikelijke aanname was. Inmiddels is dit idee achterhaald. De Tai Chi principes worden mooi beschreven en voor iemand die de Tai Chi les volgt is dit goed te begrijpen. De beschrijving van de vorm gaat geheel op basis van de gevechtstoepassingen, vergelijkbaar met het boek van Yang Cheng Fu en qua schrijfstijl lijkt het ook erg op dat boek. Persoonlijk vind ik dit het minst sterke deel van het boekje. Het is geen nieuw materiaal, er is inmiddels al veel geschreven over Cheng Man Ching, maar wel authentiek en vernieuwend voor de tijd waarin het geschreven is.

Tai Chi Chuan in theory and practice

Tai Chi Chuan in theory and practice:
T.R. Chung
Uitgegeven door: ??? (1974)

Een heel dun en praktisch boekje. De auteur is meer een doener dan een schrijver. Het begint met een korte toelichting op het ontstaan van Tai Chi vanuit een Taoistisch perspectief. Heel praktisch komen een aantal aandachtspunten aan bod, met name het zoeken van een goede leraar want uit een boekje kan je het niet leren. De auteur geeft een opsomming van de klassiekers en de aandachtspunten van Yang Cheng Fu (zonder deze met name te noemen). Vervolgens geeft hij de doctrine van Wang Tsung-Yue, de uitleg over de 13 bewegingen en de toelichting op Tai Chi Chuan. Bijzonder interessant is het deel waarin hij de namen en bijbehorende foto‘s presenteert van Yang school A, Yang school B en de Wu school.
Yang school A komt mij niet bekend voor. Het begint redelijk klassiek, zeker het eerste deel, maar in deel twee komen na de diagonale vlieghouding bewegingen als: Raise hand, left & right (12), Fly pulling back and step up (13), Fan through the back (14), Green dragon dropping water (15) gevolgd door grijp de mus, etc.
Yang school B lijkt erg op de Authentieke Yang stijl zoals wij die doen. Dit is het enige boekje dat ik ken waar die met foto‘s en al in beschreven staat.
De auteur heeft de vormen geleerd van Kuo Lien-yin, een noordelijke Shaolin meester die toen Mao Zedong aan de macht kwam gevlucht is naar Taiwan en later naar San Fransisco. Kuo Lien-yin was een leerling van Yang Ban-Hou. Kuo Lien-yin is de meester die op de foto‘s in het boekje staat.

T'ai Chi Ch'uan Ta Wen

T'ai Chi Ch'uan Ta Wen:
Chen Wei-Ming
Origineel geschreven in 1929
Vertaald door Benjamin Pang Jeng Lo en Robert W. Smith
Uitgegeven door: North Atlantic Books (1985)
ISBN 0-938190-67-9

Ook weer een heel dun boekje maar wel heel interessant. Chen Wei-Ming was een van de seniore leerlingen van Yang Cheng-Fu en zag het gevaar ontstaan dat Tai Chi ging verwateren tot een gymnastische oefening, iets dat je uit gezondheidsoverwegingen moet gaan beoefenen en als zodanig ook gepresenteerd en onderwezen werd. Hij heeft getracht in zijn boekje de essentie van Tai Chi te vatten, op fysiek niveau, energetisch niveau en op het niveau van mentale aandacht. Hij refereert aan de historische context die in die tijd gebruikelijk was maar dat speelt in dit werk slechts een ondergeschikte rol. In de vorm van een interview, met vragen en antwoorden, legt hij uit wat Tai Chi is, waar je op moet letten, etc. Hij verteld ook in het voorwoord dat het eigenlijk zijn eigen vragen zijn, die hij vroeger ook had, en waarvoor hij nu de gelegenheid schept om ze zelf te beantwoorden. Ik vond het heel fijn om te lezen hoe er bijna 100 jaar geleden over Tai Chi gedacht werd en hoe klein de verschillen met nu zijn.

Sun Tzu

Sun Tzu
De kunst van het oorlogvoeren
Samuel B. Griffith Oorspronkelijke titlel: "The Art of War, the New Illustrated Edition"
Uitgegeven door: Libero(2010)
ISBN 978-90-8998-002-1

Een schitterende klassieker, een must voor voor de serieuse martial artist. Het boek wordt ook gebruikt door managers en politici en na het lezen is ook wel duidelijk waarom. Het creëren van een gunstige uitgangsposistie of het misleiden van de vijand zijn tactieken die ook op dat terrein toepasbaar zijn. Treffend zijn uitspraken als:
"Het is zwak om je kracht te laten zien, het is krachtig om je zwakte te tonen".
"Geen land is ooit beter geworden van een langdurige orlog".
"Krijgsgevangenen horen goed behandeld en verzorgd te worden".

Het boek begint met een uitgebreide inleiding over de historische achtergrond van het boek. De sociale context wordt toegelicht en ook legt de schrijver/vertaler uit waar het probleem zit met het maken van vertalingen uit het Chinees. Alles is heel begrijpelijk geschreven en in combinatie met de fraaie illustraties en het mooie papier is voor mij deze aanschaf meer dan de moeite waard.


draakje

©2019 Tai Chi Uden